¡¡
 Rfid
¡¡
Rfid
¡¡
                                                           Rfid  Nedir?
¡¡

                           Rfid Sistemi

¡¡

¡¡

¡¡

¡¡

Radio Frequency Identification (RFID) "Radyo Frekanslı Tanımla" canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel isimdir. Birçok tanımlama biçimi vardır ama en yaygın olanı bir canlıyı yada nesneyi tanımlayan bir antene bağlanmış mikroçip (Rfid Etiketleri) içine kayıt edilmiş kimlik numarasının antenlere aktarılması, çipin tanım bilgisini
okuyan antenin elde ettiği sinyalleri bir okuyucuya iletilebilmesi ve Okuyucunun da RFID etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dön¨¹şt¨¹rerek bilgisayar
sistemine aktarması ile s¨¹reci tamamlayan yapının tamamıdır.
Bu Durumda RFID nin proje olarak anılabilmesi için
Yapılacak ise uygun etiket veya tag lar Seçilen etiketlere uygun ve projenin uygulanacağı alana göre belirlenecek özellik ve sayıda anten Antenlerin bağlanacağı Reader Ve son olarak da readerden gelen bilgiyi isleyip kullanılabilir hale getirecek olan yazılımların bir arada ve koordineli olarak çalışabilmesi gerekir.


¡¡

        Farklı Dalga Frekansları  Nedir?

RFID Etiket ve okuyucuları tek bir dalga frekansında değil, birçok farklı frekansta çalışmaktadırlar. Bu nedenle RFID etiket ve okuyucuları iletişim kurabilmek için ayni frekansa ayarlanmalıdır. En yaygın olanları d¨¹ş¨¹k frekans ,y¨¹ksek frekans ve çok y¨¹ksek frekans ya da UHF dır. Ayrıca 2.45 GHz mikrodalgalarda bazı uygulamalarda kullanılmaktadır. RFID Teknolojisinde her proje bir diğerinden farklı olarak incelenir ve mutlaka farklı karakteristiklere sahiptir. Bu nedenle kullanılacak frekanslara proje değerlendirme aşamasında amaçlar ve şartlara göre karar verilir.
¡¡

             
 
 
RFID sistemi antenli bir mikroçip etiket (tag ) ve antenli bir okuyucudan oluşmaktadır.Okuyucu anten elektromanyetik dalgalar göndermektedir. Etiket anteni bu dalgaları
algılayacak şekilde ayarlanır. Pasif RFID etiketi bu dalgalardan aldığı g¨¹çle mikroçipi
devreye sokar gelen dalgalar mikroçip tarafından algılanır ve mikroçip kayıtlı olan verileri
okuyucuya gönderilir, okuyucu bu verileri alarak bilgisayar ortamına aktarır
 
¡¡

                    RFID teknolojisi

RFID teknolojisi birçok alanda avantajlar sağlamaktadır, bunlar ¨¹retim aşaması takibinden, hızlı stoklamaya kadar olan b¨¹t¨¹n alanları kapsamaktadır.Teknoloji standartlaştıkça daha birçok uygulamaalanları bulacaktır.Amaç idari hataları minimize etmek, barkodlama ile
ilgili işçilik maliyetlerini yok etmek, yönetim içi suiistimalleri engellemek, sevkiyat hatalarını önlemek ve g¨¹venilir stok seviyeleri takip edebilmektir.

¡¡

              

¡¡

 RFID Barkod sistemlerinden niye daha verimli ve kullanışlıdır ?
¡¡

¡¡

¡¡

Söz konusu iki teknoloji farklı olmakla beraber zaman zaman uygulamada çakışmaktadır.İki teknoloji arasındaki en belirgin fark bar kod sisteminin maddeyi fiilen görme zorunluluğudur(line-of-sight).Kısaca bar kodun okunabilmesiiçin bir tarayıcının etiketin ¨¹zerinden geçerek bilgiyi aktarması gerekmektedir. Halbuki radyo frekansı tanımlamasında tam aksine fiilen görme zorunluluğu yoktur. RFID etiketleri okuyucunun kapsama alanı içersinde olduğu s¨¹rece okunabilir.Bar kod sisteminin diğer sakıncaları ise etiketlerin silinmiş olması veya yıpranmasıve d¨¹şmesi halinde okuma işleminin imkansız hale gelmesidir.İlaveten bar kod sistemi sadece ¨¹retici ve mal tanımı yapmakta, o tek mala özelolmamaktadır.Örneğin bir ¨¹r¨¹n¨¹n kartonundaki bar kod o ¨¹r¨¹n serisinin t¨¹m¨¹nde aynıdır ve bu şekilde hangi ¨¹r¨¹n¨¹n kullanım tarihinin bittiğinin tespiti imkansızdır. RFID sistemi her ¨¹r¨¹nde farklı bir etiket bulundurduğu için hangi ¨¹r¨¹n¨¹n kullanım tarihinin geçtiğini yada kullanım s¨¹resinin dolmasına kaç g¨¹n kaldığını tespit edebilir.